Disclaimer

Disclaimer

D&B Holding B.V. (Kamer van Koophandel: 63606364), hierna te noemen D&B, verleent u hierbij toegang tot www.werkenbijdb.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

D&B behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.werkenbijdb.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van D&B en/of haar entiteiten.

Beperkte aansprakelijkheid

D&B spant zich in om de inhoud van www.werkenbijdb.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.werkenbijdb.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van D&B.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.werkenbijdb.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.werkenbijdb.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan D&B nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij D&B.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van D&B, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Over D&B The Facility Group

In onze markt zijn wij een niche speler. Wij richten ons met onze services op de top van de corporate kantorenmarkt en op high end vastgoedlocaties. Met meer dan 1.200 getalenteerde collega’s verzorgen wij die dienstverlening bij meer dan 90 opdrachtgevers op ruim 150 locaties. Onze dienstverlening is altijd op maat gemaakt en gericht op het creëren van een 5-star-experience.

Meer over ons
Contactgegevens

D&B The Facility Group
Gondel 1
1186 MJ Amstelveen

020 420 06 91
werken@db.nl
Naar db.nl